Kontaktni podatki
Ime in Priimek:  
Ulica:
Hišna št.:
Poštna številka:
Kraj:
Elektronska pošta:
Telefonska številka:
Število let vozniških izkušenj:
Dejavnost:
Varovanje podatkov in zasebnost.
Upravljavca osebnih podatkov sta za namen organizacije dogodka za traktoriste:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavarovalnica) kot organizator navedenega dogodka, in AMZS, Dunajska 128a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: AMZS), v čigar lasti je ta spletni prijavni obrazec.

Osebni podatki se v primeru oddaje te prijave zbirajo preko tega spletnega prijavnega obrazca, v okviru katerega se podajajo tudi potrditvena sporočila o prijavi na dogodek ali druge informacije v zvezi z dogodkom. AMZS bo po izvedenem dogodku v spletni prijavi zbrane podatke in v skladu z vašimi odločitvami v nadaljevanju tega obvestila posredoval organizatorju dogodka; to je Zavarovalnici.

Z vašim soglasjem lahko Zavarovalnica kot upravljavec osebnih podatkov vaše osebne podatke, navedene v tej prijavi, obdeluje tudi za namene, za katere boste spodaj posebej privolili.

Prijavljeni privolim, da lahko Zavarovalnica moje osebne podatke, ki sem jih podal v tej prijavi, obdeluje za naslednje namene:
SEGMENTIRANO (NEPOSREDNO) TRŽENJE, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILA
ki ga izvaja Zavarovalnica za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav?
POSREDOVANJE MOJIH PODATKOV DRUŽBAM V SKUPINI TRIGLAV
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami, za namen obveščanja z meni prilagojenimi ponudbami?
OZNAČI VSE ZGORNJE NAMENE?
SEZNANITEV Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV: FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE DOGODKA NeVARNO s traktorjem (8. 8. 2021).
Dogodek bo fotografiran in sneman. V primeru, da se ne želite pojaviti v kadru oz. z izjavo ne želite sodelovati v video prispevku, nam to sporočite neposredno na dogodku.

Fotografije in posnetki z dogodka bodo lahko objavljeni na spletni strani www.triglav.si, www.triglav.si/traktoristi in družbenih omrežjih Zavarovalnice Triglav (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube).

* Podaja soglasij ni pogoj za prijavo na dogodek.
POMEMBNO:
Zavarovalnica vaše osebne podatke, navedene v tej prijavi, ki jih obdeluje na podlagi vaše prijave na dogodek oz. privolitve in za namene, ki ste jih označili v tej prijavi, hrani do preklica privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave. Zavarovalnica bo vaše fotografije oz. videoposnetke hranila pet let od njihovega nastanka. V primeru, da privolitev za trženjske namene ne boste podali, bomo vaše podatke izbrisali po enem letu od zaključka dogodka.

Kadarkoli lahko začasno ali trajno prekličete svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj označene namene oz. zahtevate dostop, popravek, omejitev obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali privolitve-preklici@triglav.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS.

Z več informacijami o varstvu osebnih podatkov se lahko seznanite v Politiki zasebnosti Zavarovalnice Triglav, d.d.